Transarea carnii

Descrierea ocupaţiei: 

Ocupaţia de tranşator cuprinde o sferă largă de activităţi specifice tranşării cărnii provenite de la ungulate domestice (animale din speciile bovină, porcină, ovină şi caprină, cabaline), păsări de curte, lagomorfe (iepuri), vânat salbatic, cât şi a preparării produselor de carmangerie destinate consumului uman. Activităţi desfăşurate: recepţia carcaselor / semicarcaselor provenite din unităţi autorizate sanitar veterinar, depozitarea, tranşarea, ciontolirea - dezosarea, fasonarea, porţionarea, producerea produselor de carmangerie (carne tocată, carne preparată şi/sau produse din carne, într-o gamă sortimentală restrânsă), ambalarea şi pregătirea pentru livrare, etc. Activitatea se desfăşoară în unităţi specializate - secţii de tranşare.Tranşatorul realizează corect operaţiile, prin cunoaşterea şi respectarea metodelor şi procedurilor de lucru, tehnologiilor, anatomiei animalelor pentru a distinge şi separa corect piesele anatomice, indicilor de tranşare, destinaţiei cărnurilor care rezultă din tăiere, reţetelor de fabricaţie şi a standardelor de calitate în vigoare, etc.
  Însuşirea competenţelor necesare ocupaţiilor din industria alimentară au ca rezultat aplicarea eficientă şi responsabilă a normelor de securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului, pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de securitate maximă, precum şi realizarea la termen a lucrărilor repartizate prin organizarea corectă a activităţilor proprii.
Igiena şi siguranţa alimentară au o importanţă deosebită în activitatea tranşatorului, o atenţie permanentă acordându-se igienei produselor, a locului de muncă, igienei individuale şi a echipamentului de lucru, pe toată durata şi în toate etapele procesului tehnologic în vederea realizării produselor sigure şi de bună calitate.
Unităţile de competenţă: 
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă
- Aplicarea normelor de protecţia mediului
- Organizarea activităţii proprii
- Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor
- Întocmirea documentelor specifice
- Aprovizionarea cu materii prime pentru tranşare
- Tranşarea 
- Dezosarea
- Finisarea cărnii
- Prepararea produselor de carmangerie
- Tranportul şi depozitarea semifabricatelor, cărnii şi produselor de carmangerie
- Pregătirea pentru comercializare